Cirkev

Na území cirkvi – kostola sv. Mikuláša bol postavený kostol v románskom a prechodnom slohu toho istého mena. 
Patril medzi najstaršie v slovenskej časti Novohradu, ako aj zlievska fara sv. Mikuláša. Spomína sa už v roku 1262 a patriaca medzi sedem jestvujúcich farností tohto obdobia. 

V spoločnej obci Zlievce sa fara nachádzala v terajších Veľkých Zlievciach a kostol v malých Zlievciach. Farnosť s kostolom slúžili širšiemu okoliu, a do ich obvodu muselo patriť viacero dedín a osád. 
Pre dedinu, na území ktorej sa v tomto období nachádzali, to znamenalo i výrazné zlepšenie jej postavenia medzi inými sídlami. Udalosti z roku 1265 hovoria zároveň o počiatku procesu delenia sa pôvodného územia Zlievec. 
Uvádzané územie cirkvi – kostola sv. Mikuláša, sa neskôr stalo základom budúcich Malých Zlievec. 

Cirkev
Cirkev
Cirkev
Cirkev
Cirkev

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08.00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár