SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania v VZN (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Názov Popis Dátum
Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2024 určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Veľké Zlievce, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie - 22.02.2024
VZN č. 04/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku v obci Veľké Zlievce - 13.12.2023
VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi - 04.02.2021
VZN Dane dodatok 2/2015 - 20.11.2019
VZN Dane dodatok 1/2006 - 20.11.2019
VZN č.2/2016 o číslovaní stavieb - 20.11.2019
VZN Dane a poplatky 1/2019 - 20.11.2019
VZN o stavebnom odpade - 20.11.2019
VZN 01/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Zlievce - 02.04.2020
VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou - 20.11.2019
Generované portálom Uradne.sk