SlovenskýEnglish

Cirkev

Na území cirkvi – kostola sv. Mikuláša bol postavený kostol v románskom a prechodnom slohu toho istého mena. 
Patril medzi najstaršie v slovenskej časti Novohradu, ako aj zlievska fara sv. Mikuláša. Spomína sa už v roku 1262 a patriaca medzi sedem jestvujúcich farností tohto obdobia.

V spoločnej obci Zlievce sa fara nachádzala v terajších Veľkých Zlievciach a kostol v malých Zlievciach. Farnosť s kostolom slúžili širšiemu okoliu, a do ich obvodu muselo patriť viacero dedín a osád. 

Pre dedinu, na území ktorej sa v tomto období nachádzali, to znamenalo i výrazné zlepšenie jej postavenia medzi inými sídlami. Udalosti z roku 1265 hovoria zároveň o počiatku procesu delenia sa pôvodného územia Zlievec. 

Uvádzané územie cirkvi – kostola sv. Mikuláša, sa neskôr stalo základom budúcich Malých Zlievec.