SlovenskýEnglish

Symboly obce

Erb obce Veľké Zlievce
V červenom štíte tri zlaté mešce sv. Mikuláša so striebornými remencami.

Vlajka obce Veľké Zlievce
Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej, žltej, červenej, bielej a žltej. Pomer strán má 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce Veľké Zlievce
Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VEĽKÉ ZLIEVCE. Jej priemer je 35 mm.

Erb, pečať a vlajka predstavujú trojicu najvýznamnejších obecných symbolov od ktorých možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce Veľké Zlievce má rovnakú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nemusí byť vždy 2 : 3, zástava môže byť aj dlhšia. Navyše je zástava, na rozdiel od vlajky, vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar (ak ide o koruhvu). 

Koruhva obce Veľké Zlievce je v podstate zvislou zástavou, ktorá je pripojená ku kratšiemu priečnemu rahnu a vztyčuje sa na stožiar. 

Krátka zástava obce Veľké Zlievce predstavuje obdĺžnik, dlhšou stranou pripojený k žrdi. Používa sa najmä pri hromadnej vlajkovej výzdobe obce. 

Znaková zástava obce Veľké Zlievce má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške štítu a šírka zase šírke štítu. Je na nej erbové znamenie rozvinuté do celej plochy zástavy (bez štítu). 

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Veľké Zlievce predstavuje spojenie znakovej zástavy s koruhvou, pričom sa znaková zástava pridáva do hornej časti koruhvy. 

Štandarda starostu obce Veľké Zlievce sa podobá znakovej zástave, obohatená je však o lem v obecných farbách. Odlišuje sa tiež tým, že kým znaková zástava sa zhotovuje v mnohých vyhotoveniach, štandarda jestvuje len v jednom. Rozdiel je tiež vo funkcii, pretože štandarda už nie ej symbolom obce, ale symbolom starostu, jeho insígniou, označením jeho úradu.

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky s obecným symbolom, pričom stred ostáva nezmenený, mení sa iba kruhopis: 

  • VEĽKÉ ZLIEVCE · STAROSTA
  • VEĽKÉ ZLIEVCE · OBECNÝ ÚRAD
  • VEĽKÉ ZLIEVCE · OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO