SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Názov Popis Dátum
Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Zlievce - 23.02.2024
Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2024 určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Veľké Zlievce, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie - 22.02.2024
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Veľké Zlievce - 05.02.2024
Návrh VZN č. 01/2024 - 05.02.2024
Určenie volebnej miestnosti k Voľbám prezidenta SR v roku 2024 - 22.01.2024
Utvorenie volebného okrsku k Voľbám prezidenta SR v roku 2024 - 22.01.2024
Oznámenie e-mailovej adresy E-mailová adresa k voľbám prezidenta SR v roku 2024 22.01.2024
VZN č. 04/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku v obci Veľké Zlievce - 13.12.2023
VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi - 04.02.2021
VZN Dane dodatok 2/2015 - 20.11.2019
Generované portálom Uradne.sk