SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 52)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
CEZ ÚVSR: 108/2024 Realizácia aktivít projektu Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
162 866.91 €
022024 Opravy a udržiavacie práce ZŠ Veľké Zlievce Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: STAVTECH BB, s.r.o.
38 838.18 €
24/2023 Dohoda o integračnom zámere Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
2023 Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: AZ projekt s.r.o.
1 600 €
25/028/23 poskytnutie úveru bankou Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
65 000 €
212021 - č. 23/32/054/395 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 112.15 €
202023 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: STAVMONT SK, s. r. o.
32 791.08 €
17/2023 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
182023 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
172023 Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
162023 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
152023 Dodatokč.1 k zmluve o dielo č. 112023 Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: STAVTECH BB, s.r.o.
0 €
14/2023 IROP-CLLD-Q108-512-009-009 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.IROP-CLLD-Q108-512-009-009 Odb.: Ipeľská Kotlina - Novohrad
Dod.: Obec Veľké Zlievce
34 516.87 €
13/2023 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0 €
12/2023 Vytvorenie webstránky - webhosting služieb Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: webex.digital s.r.o.
480 €
112023 Obecná tržnica Veľké Zlievce Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: STAVTECH BB, s.r.o.
34 516.87 €
10/2023 Výkon trestu povinnej osoby Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Okresný súd Lučenec
0 €
9/2023 Zberný dvor Veľké Zlievce - novostavba Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.
205 097.05 €
8/2023 Audítorské služby Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
810 €
72023 Zraková Pyramída Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
7 500 €
Generované portálom Uradne.sk