Kontakty

Toto webové sídlo www.velkezlievce.sk spravuje Obec Veľké Zlievce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľké Zlievce

Adresa:
Obecný úrad Veľké Zlievce
Veľké Zlievce 127
991 23 Veľké Zlievce

IČO: 00319643

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: k 1.1.2023 - 481
Rozloha: 1630 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1245

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 489 21 23

E-mail: obecvelkezlievce@velkezlievce.sk

OD 01.12.2020  NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA  ! ! !  obecvelkezlievce@velkezlievce.sk 

Kompetencie:
Obec Veľké Zlievce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľké Zlievce je zriadený na Obecnom úrade v Bušinciach

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk 
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár