Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 38)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/2023 Vytvorenie webstránky - webhosting služieb Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: webex.digital s.r.o.
480 €
112023 Obecná tržnica Veľké Zlievce Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: STAVTECH BB, s.r.o.
34 516.87 €
10/2023 Výkon trestu povinnej osoby Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Okresný súd Lučenec
0 €
9/2023 Zberný dvor Veľké Zlievce - novostavba Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.
205 097.05 €
8/2023 Audítorské služby Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
810 €
72023 Zraková Pyramída Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
7 500 €
62023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
05/2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
042023 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
615.96 €
32023 prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV v obci Veľké Zlievce Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Ing. Martin Magic - TECHPROJEKT
480 €
022023 Opravy a udržiavacie práce ZŠ Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: STAVMONT SK, s. r. o.
45 011.95 €
1/2023 Dodatok kúpnej zmluvy Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Zdena Görčiová
0 €
2082022 Kúpna zmluva rodiný dom Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Zdena Görčiová
4 800 €
23/2023 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Odb.: Eva Katalinová
Dod.: Obec Veľké Zlievce
0 €
21/2022 Kúpa nehnuteľností na LV č. 387 Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Zdena Görčiová
4 800 €
20/2022 Obecná včelnica Veľké Zlievce Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
6 000 €
19/2022 Kvalifikovaný certifikát pre el. pečať Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
18/2022 Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí NFP " Miestna občianska poriadková služby Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3 201.59 €
17/2022 Finančný príspevok Odb.: Obec Veľké Zlievce
Dod.: Nadácia SPP
2 000 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár