Aktuality

Informácia o zadaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočneneie stavebných prác alebo poskytnutie služby

 04.04.2013

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽBY (v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
- dňa 29.1.2013 verejný obstarávateľ plánuje zadať zákazku: 
"Nákup IKT zariadení, učebných pomôcok a vzdelávanie pedagógov ZŠ 
vo Veľkých Zlievcach vrátane služieb s tým súvisiacich." 
Predpokladaná hodnota zákazky je: 19237,50 EUR bez DPH. 
1. časť Nákup IKT, didaktickej techniky, učebných pomôcok a softvéru 13 653,00 EUR bez DPH. 
2. časť Vzdelávanie 5 584,50 EUR bez DPH. 
Kontaktná osoba je pracovník pre verejné obstarávanie projektu: 
Ing. Adriana Ondríková, Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom 
Telefón: 0907 529 325 
Email: aondrikova@gmail.com
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár